TÄRKEÄ LUKEA! IMPORTANT TO READ! Hygieniaohjeitukset salilla. Hygiene instructions in the gym. starting 14.8.2020

TÄRKEÄ LUKEA! IMPORTANT TO READ! Hygieniaohjeitukset salilla. Hygiene instructions in the gym. starting 14.8.2020

Aloitamme harjoitukset 5 minuuttia aikataulun mukaista aloitusajankohtaa myöhemmin ja lopetamme harjoitukset 5 minuuttia aikataulun mukaista lopetusajankohtaa aiemmin. Näin saamme 10 minuutin siirtymäajan harjoitusten väliin ja vähennettyä pukuhuoneruuhkaa.

We start the exercises 5 minutes later than the scheduled start time and end the exercises 5 minutes before the scheduled end time. This gives us a 10 minute transition time between workouts and reduces locker room rush.

LUE TARKKAAN (IN ENGLISH BELOW)
Harrastajan hygieniaohjeet treeneihin (Voimassa toistaiseksi ennakoiden syksyn korona-aaltoa)

-Harjoituksiin tullaan ainoastaan täysin terveenä. Harjoituksiin EI SAA TULLA jos tunnet itsesi kipeäksi tai olet sairaana. Ethän tule myöskään jos epäilet altistuneesi virukselle tai perheessäsi sairastetaan.

-Huolehdithan hyvästä käsihygieniasta. Harjoitussalilla käytetään käsidesiä ennen ja jälkeen harjoitusten. Seura huolehtii, että desinfiointiainetta on tarjolla. Katso THL:n ohjeet käsihygieniaan https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen Käsidesiä on tarjolla ulko-oven jälkeen rappusissa ja harjoitussalin ovella. Käytäthän tullessa ja mennessä.

-Voit laittaa dobokin jo kotona päällesi (dobokin päälle laitettava vielä verryttelyasu suojaksi!). Näin minimoimme pukuhuonetungosta.

-Yskithän ja aivastathan hihan yläosaan. Näin käydessä, on sallittua ja jopa toivottua käydä pesemässä kätesi.

-Harjoituksissa suositaan poikkeuksellisesti samaa paria koko harjoituksen ajan. Seuran harjoitusvälineet desinfioidaan harjoitusten jälkeen.

-Harjoitusasu (dobok) tulee pestä joka kerta harjoitusten jälkeen!

-Salilta/ pukuhuoneista tulee poistua ripeästi oman harjoituksen
päätyttyä.

-Suosi turvaväliä toisiin.

-Suojamaskia saa käyttää harjoituksissa halutessaan. Huolehdithan maskin oikeaoppisesta käytöstä. Ohje https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-suu-ja-nenasuojus

-Huoltajat voivat jäädä odottamaan salin reunalle. Hygieniaohjeet koskevat kaikkia harjoitussalille tulevia.

-Jos olet ollut ulkomailla, suositellaan kahden viikon taukoa ryhmäliikunnasta.

LYHYESTI KÄSIHYGIENIA
– käsidesiä ulko-oven portaissa tullen/mennen
– pese kädet käsisaippualla pukuhuoneessa
– käsidesiä salin ovella tullen/mennen
– ethän koske kasvoihisi
– yski/aivasta hihaan
 

Jos sinulla tulee kysyttävää harjoitusten hygieniasta, otathan yhteyttä ohjaajiin.

READ CAREFULLY
Hygiene instructions for trainings (Valid so far in anticipation of the autumn Corona wave)

-Come to training only when you are completely healthy. DO NOT come to the exercises if you feel sore or ill. Also, don’t come if you suspect you have been exposed to the corona virus or if your family member is sick.

-Please take care of good hand hygiene. Disinfectants are used in the training hall before and after the exercises. The club makes sure that disinfectants are available. See THL’s instructions for hand hygiene https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/diseases-and-disease-control/hand-washing-and-coughing Disinfectants are available in the front door on the stairs and at the gym door. Please use it when coming and leaving.

-You can put the dobok on at home already (you still need to put on a tracksuit for protection!). This minimizes crowd from the locker room.

-Cough and sneeze at the top of the sleeve. In doing so, it is permissible and even desirable to go to wash your hands.

– Exceptionally, we prefer the same pair throughout the workout. The club’s training equipment is disinfected after the training.

-The training suit (dobok) should be washed every time after training!

-You should leave the hall / changing rooms quickly after your training.

-Prefer a safety distance to others.

-A protective mask may be used in exercises if desired. Please make sure you use the mask correctly.

-Guardians can wait at the edge of the hall. The hygiene instructions apply to everyone who comes to the gym.

-If you have been abroad, a two-week break from group exercise is recommended.

HAND HYGIENE IN BRIEF
– rub disinfectant before you come in (bottle in the stairs)
– Wash your hands with hand soap in the locker room
– rub disinfectant at the entrance to the hall
– don’t touch your face
-coughing / sneezing into the sleeve

If you have any questions about hygiene in training, please contact the instructors.

2 Comments

  1. Pingback: Syksyn treenikausi on käynnissä! - Jyväskylän ITF Taekwon-Do

  2. Pingback: Tiedote liittyen koronatilanteeseen 2.9.2020 - Jyväskylän ITF Taekwon-Do

Comments are closed.