Jyväskylän ITF Taekwon-Do

Organisaatio ja tehtävät

Yhdistyksen jäsenet

Seuran suurinta päätösvaltaa käyttävät yhdistyksemme jäsenet. Päätöksenteon foorumina toimii sääntömääräiset yleiskokoukset keväällä ja syksyllä. 15-vuotiaalla jäsenelle on äänioikeus, alle 15-vuotialla puheoikeus ja nuorempia jäseniämme kuulemme vuosittain toki ohjaamisen yhteydessä, mutta myös jäsenpalautteiden avulla. Kaikilta jäseniltämme ja ala-ikäisten jäsenten huoltajimme pyydämme palautetta sähkösillä jäsenpalautelomakkeilla vuosittain.

Seuran hallitus

Jyväskylän ITF Taekwon-Do ry:n toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja 2-6 muuta jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Seuran nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä, mutta hallitukseen voidaan valita 15-vuotta täyttänyt. Hallituksen jäsenen ei tule välttämättä olla seuran jäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen on hoidettava tehtäväänsä huolella ja tunnettava heidän tehtäväänsä koskevat säännöt, lait ja ohjeistukset. Hallituksen tärkeä tehtävä on tukea seuran etulinjaa eli niitä henkilöitä, jotka ovat suoraan tekemisissä jäsenten kanssa (ohjaajat ja toimihenkilöt).

Ohjaajatiimi

Seuran lajillista toimintaa johtaa ohjaajatiimi. Ohjaajatiimiä johtaa tiimin vastaava, joka on yleensä korkein vyöarvo seurassa. Ohjaajatiimiin kuuluu kaikki seuran mustat vyöt ja vakiohjaajat niin halutessaan. Ohjaajatiimin vastaavana toimii seuran pääopettaja/vastuuohjaaja. Jos seuran pääopettaja/vastuuohjaaja ei halua toimia kyseisessä toimessa, ohjaajatiimi valitsee vastaavan keskuudestaan. Ohjaajatiimiin kutsutaan henkilöt, jotka suorittavat mustan vyön ja/tai aloittaa vakivuoron ohjaajana/opettajana seurassa.

Tiedotustiimi

Tiedotustiimiä johtaa seuran viestintävastaava. Tiedotustiimiin kuuluu viestintävastaavan lisäksi tiedottaja, markkinointivastaava, somevastaava.

Muut toimihenkilöt

Seuran muut toimihenkilöt on päivitettynä sivulle https://www.taekwondojkl.fi/meidan-seura/hallitusjatoimihenkilot/