Jyväskylän ITF Taekwon-Do

Jäsenehdot

Jyväskylän ITF Taekwon-Do ry:n JÄSENEHDOT

Jäsenet ovat hyväksyneet voimassa olevat jäsenehdot yhdistyksen vuosikokouksessa 13.4.2019.

Yleiset

Liittyessäsi Jyväskylän ITF Taekwon-Don jäseneksi tai harjoitellessasi sarjakortilla, hyväksyt yhdistyksen säännöt ja jäsenehdot. Yhdistyksen säännöt löytyvät seuran verkkosivuilta. Tutustu sääntöihin huolellisesti hakiessasi jäsenyyttä.

Jäsen on vastuussa siitä, että yhdistyksellä on tarvittavat ja ajantasaiset yhteystiedot harrastusmaksujen sekä jäsenmaksun hoitamista varten. Muuttuneet yhteystiedot on päivitettävä välittömästi muutoksen jälkeen sähköiseen jäsenrekisteriin henkilökohtaisilla tunnuksilla tai sarjakortilla harjoitteleva ei-jäsen, ilmoita muuttuneet yhteystietosi harjoituksen vastuuohjaajalle. Jäsen hyväksyy, että yhdistys kerää ja säilyttää henkilötiedot, jotka tarvitaan jäsenyyden ylläpitoon, tietojasi käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen käyttäytymissääntöjä, yleisiä hyviä tapoja, ohjaajien harjoitteluun liittyviä ohjeita sekä Taekwon-Don protokollaa. Hyväksyttävänä ei pidetä jos jäsen ei noudata sääntöjä tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen tai Taekwon-Don protokollan vastaisesti toisia jäseniä, jäsenten vanhempia tai ohjaajia kohtaan. Tutustu sääntöihin huolellisesti.

Jäsenen tulee huolehtia omasta henkilökohtaisesta hygieniasta ja huolehdittava harjoittelupuvun puhtaudesta, puku kannattaa pestä esimerkiksi jokaisen treenin jälkeen. Huolehdi erityisesti jalkojen hygieniasta, jos sinulla on haava tai silsa voit treenata sisäkengät jalassa.

Jäsen on vastuussa omasta ja muiden turvallisuudestaan noudattamalla sääntöjä sekä annettuja ohjeita.

Mikäli jäsen tahallisesti vaurioittaa yhdistyksen kalustoa tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.

Maksaminen

Kaikki yhdistyksen maksut laskutetaan rahastonhoitajan toimesta sähköpostilla jäsenen tai huoltajan ilmoittamaan osoitteeseen jäsenrekisterin kautta. Älä tee tilisiirtoa omatoimisesti seuran tilille.

Maksut ja maksuvelvollisuus

Tarvitsetko lisää maksuaikaa tai laskusi useammassa erässä? Voit ottaa yhteyttä rahastonhoitajaan ja sopia suoraan hänen kanssaan laskun maksamisesta useammassa erässä tai eräpäivän siirrosta. Tietojasi käsitellään luottamuksellisesti.

Voimassaolevan hinnaston löydät verkkosivuilta. Harjoitusmaksut päätetään jäsenkokouksessa.

Varsinaiset jäsenet

Harjoittelumaksu

Laskutetaan kausittain kaksi kertaa vuodessa. Käytössä on syyskausi/kevätkausi. Maksuaikaa harjoittelumaksussa on 14 vuorokautta. Erääntyneestä laskusta saat kaksi maksumuistutusta. Mikäli jälkimmäistä erääntynyttä maksumuistutuslaskua ei suoriteta, yhdistys siirtää laskun perintätoimistolle, jollei jäsen ole reklamoinut laskun perusteesta tai summasta. Reklamointi tulee tehdä rahastonhoitajalle. Yhdistys voi periä enintään kahden kauden harjoittelumaksut perintätoimilla. Jos harjoittelumaksu siirtyy perintään ei sinulla ole oikeutta jatkaa harjoittelua ennen kuin maksuvelvoitteet ovat suoritettu ja maksettu yhdistyksen tilille.

Harjoittelun lopettaminen

Mikäli haluat lopettaa harjoittelun seurassa tai pitää taukoa harjoittelusta, tulee sinun ilmoittaa siitä ennen kausimaksujen laskutuspäivää (syyskausi/kevätkausi). Laskutuspäivän jälkeen jätetyt ilmoitukset eivät poista maksuvelvoitetta kuluvalle harjoituskaudelle. Yhdistys laskuttaa sinua siihen saakka kunnes ilmoitat lopettaneesi harjoittelun tai haluat erota yhdistyksestä. Ilmoita molemmissa tapauksissa asiasta kirjallisesti yhdistyksen sähköpostiin.

Harjoittelun tauottaminen

Harjoittelun tauottamisesta tulee tehdä ilmoitus vastuuohjaajalle ja rahastonhoitajalle, näin harjoitusmaksusi voidaan tauottaa. Harjoitusmaksua ei voi tauottaa takautuvasti. Yhdistyksellä ei ole velvollisuutta hyvittää jäsenen maksamia maksuja, mikäli se joutuu hetkellisesti perumaan harjoitusvuoroja päällekkäisten tapahtuman tai sairastapauksen vuoksi.

Seuran jäsenmaksu

Laskutetaan kerran vuodessa kevätkauden harjoitusmaksun yhteydessä. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kolme kuukautta sitten erääntyneen
jäsenmaksun maksamatta tai ilmoittanut seurasta eroamisesta kirjallisesti hallitukselle. Jos irtisanot jäsenyytesi ennen jäsenmaksun laskutuspäivää, seuraavan kauden
jäsenmaksua ei tarvitse maksaa.

Vieraileva harrastaja joka ei ole seuran jäsen

Sarjakortti

Sarjakortti myydään vain ulkopaikkakuntalaisille henkilöille jotka harjoittelevat seurassa kertaluontoisesti tai lyhyitä aikoja. Sarjakortin saa vastuuohjaajalta. Sarjakortin maksu laskutetaan rahastonhoitajan toimesta laskulla. Sarjakortti on voimassa lisenssikauden ajan.

Vakuutus

Yhdistys ei vakuuta jäseniä harjoituksissa, kilpailuissa, leireillä tai näihin liittyvillä matkoilla,joten huomioithan, ettei seura tai liitto korvaa harjoituksessa sattuneita vahinkoja. Jos sinulla on oma tapaturmavakuutus, tarkista, että se korvaa nimenomaan Taekwon-Dossa (kamppailulajit) sattuneet vahingot. Jos se ei korvaa, liitto on neuvotellut OP-Pohjola vakuutusyhtiöstä meille sopivan vakuutuksen. Vakuutusasiossa ole yhteydessä lisenssivastaavaan.

Lisenssi

Jokaisella harjoituksissa käyvällä täytyy olla voimassaoleva liittolisenssi. Lisenssiasiat on ohjeistettu seuran verkkosivuilla kohdassa jäsenille/lisenssi. Lisenssi ostetaan Suomisport-palvelusta. Yhdistys ei myy lisenssiä. Lisenssivastaava on yhteyshenkilösi, hän vastaa kaikkiin lisenssiä koskeviin kysymyksiin.