Tältä sivulta löydät yhdistyksen kokousten pöytäkirjat. Mikäli kokouksessa käsitellään yksittäisen henkilön asioita ei pöytäkirjaa julkaista siltäosin.

Yhdistyslain (31§) mukaan kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus pyynnöstä saada nähdä yhdistyksen kokousten pöytäkirjat. Jokaisen on kuitenkin oikeus saada pöytäkirjanote siitä pykälästä, jossa käsitellään häntä koskevaa asiaa.

Vuosikokouspöytäkirjat